Otwarcie wystawy i ogłoszenie Nagrody Głównej – 21.03.2024 / czwartek / 18:00

10. Konkurs Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów z całej Polski nosi tytuł Próg.

Spośród prac dyplomowych powstałych na wydziałach nowych mediów w akademiach sztuk pięknych w Polsce: w Krakowie, Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu, zostały wybrane dzieła reprezentujące każdą uczelnię.

Udział we wrocławskiej wystawie, prezentującej osiem wybranych nominacji, już jest swojego rodzaju wyróżnieniem, spośród nich wyboru najlepszej pracy dokonuje międzynarodowe jury, przyznające nagrodę główną w wysokości 20 tys. złotych ufundowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także odwiedzająca wystawę publiczność.

Nowe media reprezentowane są w wielu gatunkach budujących dzieła sztuki odnoszących się do zjawisk i narzędzi wynikających z rozwoju technologii, komunikacji i obrazowania.

Tegoroczna 10. ekspozycja pod hasłem Próg ujmuje najnowszą twórczość jako zarówno miejsce odbicia, startu, jak i sytuację przekroczenia, konfrontacji i napięcia pomiędzy światami. Tytułowy próg oznacza również wejście w artystyczną dorosłość wyznaczoną opuszczeniem murów akademii, autorefleksją, określeniem tożsamości artystycznej.

To słowo, w różnych kontekstach, materialnie i metaforycznie, otwiera szeroki zakres znaczeń, wskazując jednakże, w sytuacji zorientowanej na proces – zmianę. Od przechodzenia przez próg, przenoszenia przez próg, nie witania się się przez próg, przez progi na gryfie, progi bólu, progi na rzece, próg ubóstwa, za wysokie progi, po przekazy podprogowe i progi psychologiczne.

Pozostając na chwilę na progu można doświadczyć dyskomfortu zmieszanego z ekscytacją. To właśnie ta intensywność doznań warunkuje dotknięcie granicznego miejsca. Tutaj można świadomie zadecydować czy pozostać w znanym, czy wyjść poza. Morfujemy, bo kształtują nas nowe warunki, a nasza obecność za progiem, zmienia otoczenie, które też zaczyna poddawać się redefinicji.

W tej edycji Konkursu wśród prezentowanych prac znajdą się instalacje wrażeniowe, gry i instalacje wideo, animacje 3d, publikacje, obiekty rzeźbiarskie i działania performatywne. Twórcze i krytyczne spojrzenie znajdziemy w wielowymiarowych działaniach i instalacjach, zarówno sięgających po elementy naturalne jak i wykorzystujących sztuczną inteligencję. Różnorodność ta uwidacznia rosnące znaczenie narzędzi medialnych w obrębie sztuki współczesnej i ich roli w kształtowaniu refleksji nad współczesnością.

W animacji Pokój wewnętrzny Adeli Górnej stajemy pomiędzy tym, co wyobrażone a realne, co w nas i co poza nami. Instalacja Fight or Flight Jakuba Kanny namacalnie dotyka progu wytrzymałości fizycznej aktywując wystrzał adrenaliny i przenosi naszą percepcję na inny poziom. Gra Intruz Mateusza Zubela pozwala wyjść poza własny komfort na rzecz zrozumienia procesów demencji, w tym utraty pamięci.