Solar-trans

Klau Skuza

Wielowątkowa opowieść o niepokoju, który kłębi się pod powierzchnią. To przestrzeń tuż przed eksplozją bądź tuż po niej. Podskórne napięcia osiągają skalę procesów geologicznych. Wszystko, co spychamy w głąb, powraca ze zwielokrotnioną siłą. Z ziemi dochodzą głosy – resztki, które wyłażą, jakby na skutek ruchów tarcia zostały wydalone z wnętrza organizmu. Wybuch przebiega od środka – od neuronów uwięzionych w splocie słonecznym, na zewnątrz – do rzeczywistości kosmicznej bądź pozaziemskiej. Wszystko, co dotyczy wymiany energii na ziemi, jest napędzane przez światło. To ono powoduje nieustanny, chaotyczny ruch. Świetlny trans powoduje doświadczenie odrealnienia graniczące ze śnieniem. Obiekty ulegają przekształceniom, doświadczają rytualnego przejścia. Dogasający płomień wypala nam serce.

W solar-transowe doświadczenie wpisuje się także Dom latarka, czyli aneks do pracy dyplomowej. Odnosi się on do wspomnień-kłączy, które siedzą gdzieś z tyłu głowy. Dom wyrwany z korzeniami wyrusza w drogę, unosząc się na swoich chwiejnych nogach. Próbuje wyznaczyć kierunek, ale wzrok gubi mu się i rozprasza. Naprzemiennie wrasta i wyrasta z miejsc. Jest skazany na wędrówkę, na wieczne poszukiwanie i pokraczną ucieczkę.

Tworzy rzeźby, instalacje, wideo i działania performatywne. Kieruje się chęcią poetyckiego przekształcania świata, mieszając ze sobą zmyślone i niezmyślone historie, snując wielowątkowe opowieści.

Prace Skuzy prezentowane były na wystawach, przeglądach oraz festiwalach artystycznych, m.in. w przestrzeni fundacji Prześwit (wystawa dyplomowa Solar-trans, 2023), w Pawilonie Bliska (Crash Club, 2023), w A&O Kunsthalle Warszawa (Pursue the sandy tail, 2023), podczas przeglądu performatywnego aKTOmaR (2023), w Galerii Przeciąg (Niedziela wieczur, 2024), Galerii Przyszła Niedoszła (WASZ (tu wpisz odpowiednią nazwę) CZAS SIĘ SKOŃCZYŁ, 2021), Galerii Raster (Ciało Pedagogiczne, 2019), Galerii BWA Jelenia Góra (RE_TRACKING, 2019) czy podczas festiwalu Open Out w Tromsø (2023).
ig: @klauskuza

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dyplom główny: Solar-trans
Międzywydziałowa Pracownia Działań (Pracownia Działań Przestrzennych)
prof. Mirosław Bałka, dr hab. Katarzyna Krakowiak-Bałka, as. mgr Julia Dorobińska
Aneks: Dom latarka
Pracownia Działań Przestrzennych (Wydział Rzeźby)
dr hab. Romuald Woźniak, as. dr Agnieszka Wach