Stan zastany

Ksenia Makała

Bycie współczesnym nomadem dotyczy coraz większej liczby osób – zmieniających pracę, wynajmujących mieszkania, sezonowych pracowników czy podróżujących.

Doświadczenie przemieszania się z miejsca na miejsce, żegnania i konfrontowania z nowym jest dla mnie przedmiotem częstych obserwacji.

Zmiana położenia wiąże się z koniecznością oswojenia miejsca, wymaga podjęcia próby ponownego odkrycia, identyfikacji nowych punktów.

Coraz rzadziej jesteśmy w posiadaniu miejsca na własność i coraz rzadziej zamieszkujemy jedno miejsce przez całe życie. W sieci miejsc zamieszkanych czasowo powstaje pytanie, jak przestrzenna niestałość określa tożsamość współczesnych nomadów oraz w jaki sposób wykształcają oni poczucie przynależności.

Projekt dyplomowy obejmuje sekwencję cyfrowych obrazów wideo, konstruując narrację przestrzenno-czasową. Podejmując współpracę z odbiorcą, zapraszam go do poznawania historii z różnych perspektyw i w różnej kolejności, do budowania własnej mapy poznawczej.

Absolwentka katowickiej ASP oraz Wydziału Architektury na Politechnice Śląskiej. Realizuje projekty z zakresu instalacji artystycznej i scenografii. Interesuje ją przestrzeń i relacje w niej zachodzące, a także oddziaływanie miejskich aglomeracji na jednostkę i jej dobrostan.

Jest autorką instalacji AZYL, nagrodzonej na międzynarodowym przeglądzie – Praskim Quadriennale 2023.
ig: @makala_ksenia

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Katedra Intermediów i Scenografii
Pracownia Działań Interdyscyplinarnych
prof. Paweł Mendrek